TRƯỜNG TH CẨM QUÝ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI LIÊN ĐỘI NHIỆM KỲ NĂM HỌC 2019-2020

Tin nóng

TRƯỜNG TH CẨM QUÝ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI LIÊN ĐỘI NHIỆM KỲ NĂM HỌC...TRƯỜNG TH CẨM QUÝ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI LIÊN ĐỘI NHIỆM KỲ NĂM HỌC 2019-2020
Trường TH Cẩm Quý tổ chức Hội nghị CBCC, VC-NLĐ năm học...Trường TH Cẩm Quý tổ chức Hội nghị CBCC, VC-NLĐ năm học 2019-2020
Trường TH Cẩm Quý tổ chức Lễ Mít tinh phòng chống Ma túy...Trường TH Cẩm Quý tổ chức Lễ Mít tinh phòng chống Ma túy HIV/AIDS đợt 1 năm học 2019-2020
Trường TH Cẩm Quý tổ chức Lễ khai giảng năm học 2019-2020Trường TH Cẩm Quý tổ chức Lễ khai giảng năm học 2019-2020
Trường tiểu học Cẩm Quý tổ chức Lễ tổng kết năm học...Trường tiểu học Cẩm Quý tổ chức Lễ tổng kết năm học 2018-2019
TRAO QUÀ TẾT CHO HS NGHÈOTRAO QUÀ TẾT CHO HS NGHÈO
Trường TH Cẩm Quý tổ chức buổi GLCLB cấp trường năm học...Trường TH Cẩm Quý tổ chức buổi GLCLB cấp trường năm học 2018-2019

Tin nhà trường